Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών

Το άρθρο περιγράφει ένα πρόγραμμα επιχορήγησης που στοχεύει στην προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, παρέχοντάς τους οικονομική υποστήριξη για να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Διαβάστε Περισσότερα