Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών

Στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση νέων ανέργων ηλικίας 18-29 ετών μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Το συνολικό ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

- Α΄ δόση: 4.000€ μετά την έναρξη της δραστηριότητας στη ΔΟΥ

- Β΄ δόση: 5.400€ μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

- Γ΄ δόση: 5.400€ μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης


Προθεσμία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΕΙΣΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ!!!